Wypadek w pracy

Wykonywana praca zawodowa łączy się niejednokrotnie z wystąpieniem nieprzewidzianego zdarzenia w postaci wypadku. Rzetelne ocenienie szkody i straty, jaką ponieśliśmy w wyniku tego jest podstawą do uzyskania należnego odszkodowania. Powierzając nam swoją sprawę masz pewność, że otrzymujesz wsparcie profesjonalnych doradców. Nad całym postępowaniem czuwa doświadczony prawnik i dzięki temu zyskujesz dla siebie stosowną rekompensatę.

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy?

Ustawodawca określa, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

WAŻNE- zdarzenie będzie zakwalifikowane, jako wypadek przy pracy tylko, gdy zostaną spełnione wszystkie cztery warunki wskazane w definicji.

Dlatego skontaktuj się z naszym prawnikiem, aby mieć pewność właściwego poprowadzenia Twojej sprawy.

Korzystając z naszych usług otrzymujesz:

- profesjonalną opiekę prawnika,

- pomoc w zebraniu materiału dowodowego,

- prowadzenie całej sprawy od początku do wypłaty odszkodowania

Jakie świadczenia możesz z naszą pomocą uzyskać:

- zadośćuczynienie za poniesione straty fizyczne i psychiczne,

- zwrot kosztów poniesionych na leczenie.

O naszej skuteczności przekonało się już tysiące zadowolonych klientów. Pomogliśmy w wielu trudnych przypadkach, dzięki czemu osoby poszkodowane otrzymały słuszne odszkodowanie.

Masz wątpliwości czy starać się o wypłatę?

Zdarzenie było z winy pracodawcy?

Odszkodowanie Ci się należy.

Sprawdź TERAZ!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon