Błędy medyczne

Co to jest błąd medyczny?

Traktowany jest,  jako nieumyślne działanie, zaniedbanie albo zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki lub osoby, która wykonuje inny zawód medyczny powodujące u pacjenta szkodę (uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, śmierć) - niekiedy nazywany błędem w sztuce lekarskiej lub błędem lekarskim.

Zakres spraw, w których działa nasza kancelaria:

- błędna diagnoza,

- zakażenie szpitalne,

- niewłaściwa opieka medyczna,

- błąd dot. zakresu zabiegu,

- podanie niewłaściwego leku,

- pozostawienie materiałów chirurgicznych,

- szkoda przy porodzie,

- odmowa udzielenia świadczenia medycznego.

Z naszą pomocą możesz uzyskać

1. Odszkodowanie – przysługuje Ci w razie uszkodzenia ciała lub wywołanego rozstroju zdrowia. Zawiera w sobie wszelkie koszty, jakie poniosłeś w związku z zaistniałą szkodą.

Ważne – należy przedstawić stosowny materiał dowodowy tj. dokumentacja medyczna, rachunki, paragony itd., które potwierdzą wysokość                      poniesionych kosztów (pomagamy zebrać konieczne materiały)

2. Renta- zostanie Ci przyznana, jeżeli utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

3. Zadośćuczynienie- jest to rekompensata za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne. Jego wysokość jest uzależniona od skali i rodzaju cierpień, wieku pokrzywdzonej osoby i wpływu krzywdy na dotychczasowe życie.  Posiada charakter uznaniowy i dlatego warto skorzystać z pomocy naszego doświadczonego prawnika, który skuteczne przedstawi Twoje racje przed Sądem.

Nasze wynagrodzenie

W każdym przypadku ustalane jest indywidualnie i zależy od konkretnej sprawy. Nie pobieramy żadnych opłat przedwstępnych. Nasze honorarium to ustalony procent od kwoty z wygranej sprawy. Dzięki temu masz pewność podjęcia wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcie.

Masz jakieś pytania?

Chciałbyś opisać nam swoją sytuację?

Skontaktuj się z nami TERAZ!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon