Sprawy karne

Zostałeś pozbawiony wolności na skutek:

- zatrzymania

- tymczasowego aresztowania

a Sąd wydał następnie w Twojej sprawie wyrok uniewinniający albo umorzył postępowanie?

NALEŻY Ci się:

- odszkodowanie,

- zadośćuczynienie.

Będzie to możliwe w sytuacji, gdy zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie miało niewątpliwie niesłuszny charakter. Oznacza to, że okoliczności całego zdarzenia wskazują jednoznacznie, iż zastosowane względem Twojej osoby środki nie powinny mieć w ogóle miejsca albo nie powinny trwać tak długo.

Jak dużo możesz uzyskać?

Każdy przypadek traktowany jest indywidualnlnie i bardzo ważna w tym względzie jest rzetelna praca Twojego pełnomocnika. Średnio jest to kwota od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych! Pomagamy Ci zebrać stosowny materiał dowodowy, sporządzamy przekonujące uzasadnienie pozwu tak by rozstrzygnięcie było dla Ciebie jak najbardziej korzystne.

Masz jakieś pytania?

Opowiedz nam swoją historię.

Pomożemy.

Skontaktuj się z naszym doradcą TERAZ!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon