CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest odszkodowanie?

Jest to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej za wyrządzoną jej szkodę przez podmiot prawa cywilnego (np. osobę fizyczną, osobę prawną m.in. Skarb Państwa), który szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Np. w wyniku kolizji samochodowej uszkodzeniu uległ nasz pojazd. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC sprawcy zdarzenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie opinii wydanej przez rzeczoznawca odnośnie wielkości szkody wypłaca nam stosowną kwotę. Jeżeli dodatkowo doznaliśmy obrażeń to konieczne będzie zebranie całej dokumentacji dotyczącej procesu naszego leczenia (np. koszty prywatnych wizyt lekarskich, rachunki za medykamenty, wydatki na zabiegi rehabilitacyjne). Oprócz tego, jeżeli na skutek wypadku byliśmy wyłączeni z pracy zawodowej to przysługuje nam odszkodowanie za utracone w tym czasie zarobki.

Za co mogę otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje każdej osobie poszkodowanej w zależności od zdarzenia losowego lub umyślnego. W szczególności wyróżniamy szkody powstałe:

  • na skutek wypadku komunikacyjnego,
  • w następstwie błędu lekarskiego,
  • na osobie (np. utrata zdrowia),
  • na mieniu,
  • z tytułu wywłaszczenia,
  • i inne.

W jakiej wysokości mogę uzyskać odszkodowanie?

Wielkość sumy odszkodowania jest bezpośrednio uzależniona od trwałych następstw zdarzenia. Podstawowym czynnikiem jest wyrażony procentowo stopień uszczerbku na zdrowiu (jednak nie jest to jedyna okoliczność brana pod uwagę przy ustalaniu kwoty odszkodowania). Żeby mieć pewność uzyskania największej możliwej sumy dla klienta odszkodowania123.pl współpracują z doświadczonymi prawnikami, którzy są specjalistami w swojej profesji.

Jakie mam szanse na uzyskanie odszkodowania?

Każda przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego zdarzenia. Z doświadczenia jednak wiemy, że bardzo często osoby poszkodowane nie starają się o odszkodowanie lub zadowalają się sumą zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Nie jest to korzystne dla klienta i dlatego zawsze przed jakimkolwiek działaniem zalecamy kontakt z naszym doradcą, który bezpłatnie przeprowadzi wstępną analizę sprawy i rzetelnie oceni szanse na otrzymanie odpowiedniego odszkodowania.

Jak długo będę czekał na wypłatę odszkodowania?

Jest to zależne od kilku zasadniczych czynników. W pierwszej kolejności bardzo ważnym jest dostarczenie przez klienta do naszej kancelarii całej dokumentacji związanej z zdarzeniem, które spowodowało szkodę. Negocjacje z ubezpieczycielem na etapie przed sądowym trwają zwykle do trzech miesięcy. Jeżeli decydujemy się na drogę sądową jest to już kwestia średnio półtora roku czasu.

Jakimi sprawami zajmuje się Państwa kancelaria?

W szczególności trafiają do nas sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za szkody osobowe z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Oprócz tegoz dużym powodzeniem dochodzimy odszkodowań za śmierć bliskiej osoby, niesłuszne tymczasowe aresztowanie, błędy medyczne, wypadki w pracy, zdarzenia podczas prac rolnych, złamania na śliskiej posadzce. Przekrój spraw, które prowadziliśmy przez lata jest szeroki i dzięki temu posiadamy konieczne doświadczenie, aby pomóc również w Twojej sytuacji.

W jakiej wysokości pobierają Państwo wynagrodzenie?

Wstępna analiza Twojej sprawy jest całkowicie bezpłatna. Nasze wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i jest liczone procentowo od kwoty uzyskanego dla klienta odszkodowania. Jego wielkość jest zawsze ustalana indywidualnie i przy uwzględnieniu nakładu pracy, jaki musimy ponieść, aby skutecznie dochodzić wnioskowane świadczenie.

Dlaczego do prowadzenia swojej sprawy wybrać odszkodowania123.pl?

Na polskim rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują dochodzenie odszkodowań. Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim doświadczenie i skuteczność działań podejmowanych przez naszych prawników. Dzięki temu, jako klient masz gwarancję wypłaty najwyższego możliwego odszkodowania.

Czy w trakcie procesu dochodzenia odszkodowania mam możliwość wglądu w dokumenty?

Każdy nasz klient ma swobodny dostęp do swojej dokumentacji. Dodatkowo jest na bieżąco informowany o postępach w swojej sprawie i kiedy przewidywany jest czas wypłaty odszkodowania.

Co może opóźnić likwidację szkody i wypłatę odszkodowania?

Warunkiem podstawowym sprawnego przeprowadzenia sprawy jest zebranie pełnej dokumentacji odnośnie zaistniałego zdarzenia. Oprócz tego na długość prowadzonej sprawy wpływa przewlekłość prowadzonych postępowaniach karnych i trudności związane z odebraniem koniecznych dowodów z Sądu np. opinie biegłych.

Jeżeli sprawa trafi do sądu to czy będę musiał zeznawać?

W sprawach o odszkodowaniach Sąd wzywa osobę na przesłuchanie z zastrzeżeniem obowiązkowego stawiennictwa. Możesz być jednak spokojny, ponieważ masz pełne wsparcie naszego profesjonalnego pełnomocnika, który przygotuje Cię do wszystkich czynności przed Sądem. Dodatkowo Twoje osobiste stawiennictwo zwiększa szanse na uzyskanie maksymalnego odszkodowania.

Czy w sądzie będę musiał spotkać się ze sprawcą?

Przyjmując nawet, że sprawa będzie rozpatrywana przed Sądem nie będziesz musiał widzieć sprawcy, co ze zrozumiałych względem może być dla Ciebie nieprzyjemne. Sprawca nie bierze udziału w sprawie a jego imieniu działa przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

Co się dzieje w momencie, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy? Czy wypłata odszkodowania jest wtedy uzależniona od zakończenia się procesu karnego?

Z przykrością zauważamy, że firmy ubezpieczeniowe dość często wysuwają ten argument, aby uchylić się od wypłaty należnego odszkodowania. W rzeczywistości samo toczące się postępowanie karne nie stoi na przeszkodzie, aby równolegle została określona wielkość szkody i wypłacona przysługująca Ci kwota.

Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie posiadam jego danych to czy dostanę odszkodowanie?

Jeżeli przytrafi Ci się taka sytuacja to koniecznie musisz taką sprawę zgłosić na policję. Dodatkowo kontaktując się z naszym doradcą uzyskasz wszystkie niezbędne wskazówki. W momencie, kiedy okaże się, że odszkodowanie Ci przysługuje to obowiązek jego wypłaty zostanie przerzucony na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak poważne muszą być obrażenia abym mógł liczyć na odszkodowanie?

Oprócz fizycznych obrażeń ciała prawie zawsze wypadek łączy się z rozstrojem zdrowia w sferze psychicznej. Dlatego też, jeśli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie Ci się należy.

Co to jest zadośćuczynienie?

Jest to sposób wyrównania szkody niemajątkowej. Warunki jego otrzymania reguluje w szczególności art. 445 i 448 Kodeksu Cywilnego. Jednakże należy odróżnić pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania, które są do siebie bardzo zbliżone, ale nie są tożsame. Oszacowanie szkody majątkowej jest stosunkowo proste (np. koszt naprawy uszkodzonego pojazdu). Szkoda niemajątkowa, czyli np. ból po stracie bliskiej osoby czy traumatyczne przeżycia pod wypadku nie dają się tak już łatwo „oszacować”. Występuje tutaj konieczność powołania wielu biegłych (m.in. psychiatrów, psychologów), co znacznie wydłuża postępowanie. Odszkodowania 123.pl zapewniają w tym względzie pomoc profesjonalnych pełnomocników, dzięki, którym wszystko przebiegnie w sposób sprawny a Ty otrzymasz należne zadośćuczynienie.

Jakie zadośćuczynienie należy mi się w sytuacji, gdy w wypadku śmierć poniósł najbliższy członek rodziny?

Niespodziewana śmierć bliskiej osoby zawsze łączy się z cierpieniem i bólem dla najbliższych. Jest to podstawa do starania się o przyznanie zadośćuczynienia. Dodatkowo brany jest tutaj pod uwagę koszt pogrzebu i postawienia nagrobka. Oprócz tego na skutek śmierci osoby bliskiej pogorszeniu może ulec Twój status materialny, co również wpływa na wysokość ewentualnej kwoty zadośćuczynienia/renty.

Jakie mam szansę na otrzymanie odszkodowania w sytuacji, kiedy sprawcą jest mojej dziecko, które na jego skutek doznało dodatkowo uszczerbku na zdrowiu?

Pierwszą kwestią, jaką należy brać pod uwagę jest wiek dziecka. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ zgodnie z polskim prawem osobie małoletniej, która nie ukończyła jeszcze 13 lat nie można w sposób jednoznaczny przypisać winy. Z drugiej jednak strony można przyjąć, że małoletni przyczynił się do powstania szkody. W takich okolicznościach przyznana suma odszkodowania będzie stosownie pomniejszona względem stopnia przyczynienia. Możliwość starania się o odszkodowanie jest zawsze uzależniona od indywidualnych okoliczności danego zdarzenia i podlega szczegółowej analizie naszych specjalistów.

Miałem poważny wypadek, ale nie wykupiłem ubezpieczenia, czy w takim przypadku mogę liczyć na wypłatę odszkodowania?

Jeżeli nie byłeś sprawcą wypadku a w jego wyniku doznałeś poważnych obrażeń to jest możliwość starania się o odszkodowanie. Biorąc pod uwagę sytuację, w której do zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub był to wypadek komunikacyjny to ewentualna wypłata nastąpi z polisy OC osoby albo instytucji odpowiedzialnej za powstanie szkody.

Kilka lat temu miałem wypadek, ale nie starałem się o odszkodowanie, czy mogę to zrobić teraz?

Wszystko zależy od tego, kiedy dokładnie doszło do zdarzenia. Generalnie okres przedawnienia w tego typu sprawach wynosi 3 lata. Istnieje jednak możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku, gdy powstała szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego- wtedy okres przedawnienia wynosi aż 20 lat (licząc od daty, kiedy miał miejsce wypadek). Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z naszym doradcą, który  bezpłatnie oceni możliwość dochodzenia odszkodowania.

Uległem ciężkiemu wypadkowi w wyniku, którego cały czas trwa mój proces leczenia. Jest szansa abym już teraz starał się o odszkodowanie?

Trwające leczenie w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o należne Ci świadczenie. Ponad to w takich okolicznościach istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę, która może pokryć przyszłe koszty rehabilitacji i leczenia. Podstawą wypłaty jest zgromadzona dokumentacja medyczna. Z naszą pomocą nie musisz się tym zajmować osobiście a poprzez naszego pełnomocnika.

Według sądu zostałem uznany winnym spowodowania wypadku. Czy w takich okolicznościach mogę dostać odszkodowanie?

Nawet, jeżeli Sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie to nie można zaniechać starań o odszkodowanie. Należy jednak wziąć pod uwagę okoliczność, iż wysokość odszkodowania będzie pomniejszona proporcjonalnie o stopień przyczynienia się do wypadku. Z naszej strony masz gwarancję profesjonalnej reprezentacji przed Sądem, która ma celu uzyskanie jak najbardziej korzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby otrzymać odszkodowanie?

Podstawowe dokumenty do uzyskania odszkodowania:

- dowód osobisty,

- dokumentacja medyczna (dot. leczenia, rachunki i faktury: za leki, konsultacje lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, kupno sprzętu medycznego)

- dokumenty dot. odpowiedzialności sprawcy zdarzenia (oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna itp.)

Kiedy mogę otrzymać odszkodowanie za uszkodzony samochód?

Udzielając nam pełnomocnictwa możemy w Twoim imieniu wnioskować o odszkodowane za utratę wartości rynkowej pojazdu. Jest to niezwykle opłacalne dla posiadaczy nowych aut (tj. pojazdów nie starszych niż 5 lat) i bezwypadkowych. Zastrzec jednak należy, że pojazd powinien być zreperowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi i według zaleceń producenta. Podstawą do wypłaty odszkodowania są faktury za dokonane prace i kupno oryginalnych części.

W jaki sposób mogę się Państwem skontaktować?

Wszystkie konieczne dane znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon