• Przepisy w naszym kraju nie definiują dokładnie terminu „straty moralne”. Jednak można śmiało powiedzieć, że wiąże się on nieodzownie z pojęciem „krzywdy”, za której doznanie należą nam się już konkretne świadczenia. W jakich okolicznościach możemy je otr


  • Polskie przepisy prawa pracy chronią pracownika przed niewłaściwymi praktykami ze strony pracodawcy. Mobbing, czyli wszelkie formy nękania pracownika jest zakazany a za jego stosowanie osoba pokrzywdzona może żądać stosownej rekompensaty.


  • Polski prawodawca przewidział w przypadki, w których organy państwowe na podstawie przepisów szczególnych mają prawo dokonać wywłaszczenia z naszej nieruchomości. W skutek takich działań należy nam się właściwe odszkodowanie. Dowiedz się, w jakiej będzie


Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon