Zderzenie z sarną a staranie się o odszkodowanie

Wybierając się w trasę samochodem jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw. Jednym z nich jest spotkanie na swojej drodze dzikiego zwierzęcia. Niekiedy nawet prawidłowe zachowanie z naszej strony i dostosowanie prędkości jazdy do znaków drogowych może nas nie ustrzec o zderzenia np. z sarną albo dzikiem. Jak w takich okolicznościach starać się odszkodowanie i kto w tym przypadku ponosi odpowiedzialność? Dowiesz się z poniższego wpisu.

Policyjne statystyki szacują, że każdego roku na polskich drogach dochodzi do ok. 1.000 wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Najniebezpieczniejszym okresem jest jesień i zima, gdy zwierzęta w poszukiwaniu pokarmu przemieszczają się na znaczne odległości i często przekraczają jezdnię.

Kto wypłaci odszkodowanie?

Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy najpierw określić podmiot odpowiedzialny za powstanie szkody. Jest zrozumiałym, że dzikie zwierzę np. sarna nie ma swojego właściciela, który ewentualnie pokryłby zaistniałą szkodę z posiadanego przez siebie ubezpieczenia lub z własnej kieszeni tak jak ma to miejsce choćby w przypadku psów.

Ogólna zasada z kodeksu cywilnego głosi, że każdy, kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia.

W naszym przypadku możemy rozpatrywać w pierwszej kolejności odpowiedzialność zarządcy drogi.

W zależności od rodzaju drogi podmiotem odpowiedzialnym jest:

- droga gminna (wójt/burmistrz/prezydent miasta)

- droga powiatowa (zarząd powiatu)

- droga wojewódzka (zarząd województwa)

-droga krajowa (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)

W jego obowiązku leży:

- ustawienie znaku informującego o istniejącym zagrożeniu tj. A-18 b „Zwierzęta dzikie” (ostrzega on o możliwości pojawienia się na drodze dzikich zwierząt jak również zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności, jest ustawiany w miejscach gdzie często dzikie zwierzęta przekraczają drogę np. jest to ich „ścieżka” do wodopoju)

- postawienie siatek zabezpieczających, (choć też zrozumiałem jest, że nie wszędzie takie zabezpieczenia mogą powstać i bardzo często jest to ograniczone do autostrad i dróg szybkiego ruchu)

Warto zwrócić uwagę, że orzecznictwo polskich sądów w tej kwestii nie jest jednolite:

- w jednym przypadku kobieta otrzymała odszkodowanie za zderzenie z sarną, ponieważ zarządca drogi nie umieścił znaku ostrzegawczego

- innym razem mężczyzna nie otrzymał żądanej sumy, ponieważ kolizja z łosiem wystąpiła w sposób nagły tzn. nawet ustawienie znaku nie uchroniłoby go przed zaistniałą szkodą.

Niekiedy winę ponosi nadleśnictwo (jest ono zobowiązane do poinformowania zarządcy drogi o miejscach gdzie dzikie zwierzęta szczególnie „upodobały” sobie przejścia).

Winne koło łowieckie

W szczególnych przypadkach do odpowiedzialności może być pociągnięte koło łowieckie. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy podczas zorganizowanego polowania zwierzyna łowna poprzez ucieczkę przed myśliwymi w sposób nagły wtargnie na drogę.

Co zrobić w przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem np. sarną?

Kluczowym elementem w procesie dochodzenia odszkodowania jest zebranie przekonującego materiału dowodowego.

Dlatego też, jeśli przydarzy nam się taka sytuacja to:

- sporządźmy wyraźną dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia (ze szczególnym uwzględnieniem tego czy był ustawiony znak ostrzegawczy, jak duże są uszkodzenia naszego pojazdu i ogólny plan sytuacyjny)

- wezwijmy na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji (sporządzą stosowną notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia)

- dokonajmy rozpytania czy w tym miejscu dochodziło już wcześniej do podobnych wypadków

- w granicach możliwości zbierzmy dane kontaktowe do ewentualnych świadków

Źródła uzyskania odszkodowania

- ubezpieczenie OC- konieczne jest opisywane wcześniej ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za powstałą szkodę, polubowne negocjacje lub droga sądowa w postępowaniu cywilnym

- ubezpieczenie AC-, jeżeli wykupiliśmy wcześniej polisę auto casco i jeśli ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają tego typu przypadków z wypłaty odszkodowania

- ubezpieczenie NNW- w sytuacji, jeśli mamy wykupione a w wyniku wypadku doszło do uszkodzeń ciała lub śmierci kierowcy/pasażera

Wynik spraw sądowych o odszkodowanie z tytułu zderzenia z sarną/łosiem lub innym dzikim zwierzęciem nie jest nigdy jednoznaczny. Tym bardziej, że ostatnie wyroki w tego typu sprawach bardzo często oddalały żądania osób starających się o wypłatę rekompensaty za doznaną szkodę.

Czasami w wyniku zderzenia/kolizji dochodzi również do powstania uszczerbku na zdrowiu i wtedy oprócz odszkodowania można wnosić również o stosowne zadośćuczynienie. W takich okolicznościach rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego pełnomocnika prawnego.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon