Wysokie odszkodowanie z OC

Odszkodowanie z OC to inaczej likwidacja szkody, jaka miała miejsce na mieniu osoby poszkodowanej lub na niej samej. Do najczęstszych przypadków, z jakimi spotykamy się w życiu zaliczamy przede wszystkim wypadki i kolizje drogowe w wyniku, których zaistniała szkoda. W takich okolicznościach osoba poszkodowana uzyskuje odszkodowanie nie bezpośrednio od sprawcy wypadku, ale od jego ubezpieczyciela. Z racji tego, że ubezpieczenie OC jest w Polsce dla wszystkich kierowców obowiązkowe, powyższy schemat działania powinien działać bez większych zgrzytów.

W rzeczywistości odszkodowanie z OC może typowe Kowalskiemu sprawić nieco trudności. Jak pokazują statystyki tylko w 2014 roku doszło w Polsce do 34 970 wypadków na drogach! W związku z tym wypłata odszkodowań stanowi dla firm ubezpieczeniowych spore wyzwanie. Z tego też powodu nie dziwi fakt, że ubezpieczyciele chcąc chronić się przed wyłudzeniami badają dogłębnie każdy przypadek.

Zatem, w jaki sposób sprawnie uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych reguł.

Do kogo zgłaszamy szkodę?

Generalnie szkoda powinna być zgłoszona do firmy, z którą sprawca zdarzenia ma podpisaną umowę ubezpieczenia. Zgłoszenie może mieć formę telefoniczną lub w wielu przypadkach stosowny formularz możemy wypełnić przez stronę internetową danego ubezpieczyciela.

Uwaga od 1kwietnia wszedł w życie system Bezpośredniej Likwidacji Szkody tzw. BLS. Zgodnie z jego założeniami ewentualną szkodę zgłaszamy nie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, ale do firmy gdzie sami wykupiliśmy polisę. Takie rozwiązanie ma uprościć procedury dla poszkodowanych.

Po likwidacji szkody towarzystwa ubezpieczeniowe rozliczają się między sobą. Trzeba dodać, iż warunkiem ustawowym skorzystania z tego rozwiązania jest jego wdrożenie przez firmy ubezpieczeniowe obu stron zdarzenia (w chwili pisania tego artykułu w systemie znajduje się 15 ubezpieczycieli, co stanowi ok. 70% całego rynku). Jeżeli BLS funkcjonuje jedynie w naszym towarzystwie ubezpieczeniowym – będziemy zmuszeni prowadzić działania „po staremu”.

Dane konieczne do zgłoszenia:
- nasze dane osobowe,
- imię, nazwisko i PESEL sprawcy,
- numer jego polisy,
- numery rejestracyjne i modele obu pojazdów,
- data,
- okoliczności zdarzenia .

Dlatego też tak istotne po wystąpieniu zdarzenia jest zachowanie „zimnej krwi” i zdolności logicznego myślenia. Nie poddawajmy się emocjom, to jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. Jeżeli nie dochodzi do polubownego załatwienia sprawy między stronami wypadku bądź kolizji koniecznym staje się wezwanie funkcjonariuszów Policji. Oczywiście takie rozwiązanie to ostateczność, ale niekiedy nie można sprawy załatwić w inny sposób. Na miejscu Policja sporządza stosowny protokół, którego kopię również powinieneś dołączyć do całej dokumentacji, która trafi do ubezpieczyciela.

Oględziny rzeczoznawcy

Po zgłoszeniu zdarzenia w niedługim czasie skontaktuje się z Tobą firma ubezpieczeniowa i zaproponuje ustalenie terminu spotkania z rzeczoznawcą w celu wyceny zaistniałej szkody. Zostanie z niego sporządzony odpowiedni raport wraz z fotografiami uszkodzeń. Pamiętaj żeby wskazać wszystkie zaistniałe uszkodzenia. Jeżeli tego nie zrobisz i nie zostanie to uwzględnione od strony formalnej to za naprawę tych elementów zapłacisz z własnej kieszeni.

Ważne- Przed wizytą rzeczoznawcy nie powinieneś dokonywać żadnych napraw. Sytuacja komplikuje się, kiedy do wypadku doszło w dalekiej odległości od Twojego miejsca zamieszkania a naprawa jest konieczna, aby wrócić do domu. W takim przypadku powinieneś sam dokładnie udokumentować zaistniałe uszkodzenia. Wszystkie zrobione przez Ciebie zdjęcia powinny być wyraźne i nieporuszone.

2 rodzaje finansowania naprawienia szkody:

I. Opcja kosztorysowa- po konsultacji z rzeczoznawcą ubezpieczyciel ustala kwotę wypłaty odszkodowania i dokonuje przelewu na nasz rachunek bankowy. Co ciekawe pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel (niekoniecznie musi to być naprawa samochodu). Minusem tego rozwiązania jest to, że wypłaty są przeważnie na minimalnym poziomie, uwzględniają najtańsze części zamienne i najmniej kosztowne opłaty za robociznę. Z drugiej strony otwiera możliwość prowadzenia negocjacji z firmą ubezpieczeniową, co do wysokości odszkodowania z OC.

II. Opcja warsztatowa- oddajemy nasz pojazd do warsztatu i odbieramy sprawne auto. Wszystkie rozliczenia występują w tym momencie między danym mechanikiem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Nas interesuje wyłącznie to, aby szkoda została w pełni naprawiona.
Reasumują, jeżeli chcemy szybko odzyskać odszkodowanie z OC to konieczne jest kilka rzeczy: dokładne wypełnienie dokumentów wysyłanych do ubezpieczyciela, właściwa współpraca z rzeczoznawcą, prawidłowy wybór finansowania naprawienia szkody.

Ubezpieczyciel nie chce pokryć kosztów naprawy pojazdu?
Uważasz, że Twoje odszkodowanie z OC jest za niskie?
W rozmowach z ubezpieczycielem nie czujesz się pewnie?

Skontaktuj się z naszym doradcą już dziś!
Wspólnie znajdziemy satysfakcjonujące wyjście z sytuacji.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon