Pogryzienie przez psa i odszkodowanie

Nie do rzadkości należą przypadki, w jakich widzimy beztrosko biegające psy po parku lub spacerujące obok swoich właścicieli bez smyczy i bez kagańca. Nie jest to problem do póki nie mamy do czynienia z wypadkiem. Jak się, bowiem okazuje przypadki pogryzienia przez psa nie należą do rzadkości. Jak w takich okolicznościach dochodzić odszkodowania i na co zwracać szczególną uwagę? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Podstawą do dochodzenia w tym przypadku roszczeń jest art. 431 Kodeksu Cywilnego

Wskazuje on jasno, że „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”

Na podstawie tego przepisu domniemywa się, że szkoda wyrządzona przez psa powstała z winy właściciela. Oczywiście można to podważyć, ale jest to stosunkowo trudne.

Co przysługuje osobie poszkodowanej?

Osoba pogryziona przez psa może żądać od jego właściciela naprawienia zaistniałej szkody poprzez:

Odszkodowanie- za koszty, jakie osoba pokrzywdzona poniosła w procesie leczenia, koszty związane z pobytem w szpitalu, wydatki związane z przejazdami do placówek zdrowia, koszty medykamentów, koszty wizyt lekarskich, koszty zabiegów rehabilitacyjnych i koszty sprzętu do rehabilitacji, jeżeli takowy jest konieczny.

W skrajnych przypadkach, jeżeli pogryzienie spowodowało takie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, że konieczną stała się zmiana zawodu to do wysokości odszkodowania możemy również zaliczyć wydatki związane z przekwalifikowaniem np. na kursy specjalistyczne/szkolenia.

Zadośćuczynienie- jest wypłacane za doznaną krzywdę tj. ból i cierpienie związane z pogryzieniem przez psa. (np. uraz psychiczny w postaci lęku przed czworonogami powodujący stres i strach, ogólne pogorszenie stanu psychicznego).

Renta- może zostać orzeczona, jeżeli wskutek pogryzienia utraciliśmy całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się nasz potrzeby życiowe lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Jakie dokumenty powinna zebrać osoba poszkodowana?

Zebranie „mocnego” materiału dowodowego zwiększa diametralnie nasze szanse na odszkodowanie za pogryzienie przez psa i ewentualne zadośćuczynienie.

Zestaw dokumentów:

- rachunki za leczenie

- rachunki za przejazdy ze swojego miejsca zamieszkania do placówek zdrowia

- rachunki za wizyty lekarskie

- rachunki za lekarstwa

- rachunki za konieczne szczepionki

- dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala, karta z przychodni itp.)

- dokumentacja odnośnie leczenia psychiatrycznego

Sąd oprócz zasądzenia odszkodowania może wskazać konieczność zapłaty zadośćuczynienia. Nie jest jednak do tego zobowiązany. Dlatego tak ważne jest, co znajdzie się w żądaniu naszego pozwu i jakim materiałem dowodowym nasze żądania podeprzemy.

Do kogo kierować żądanie o odszkodowanie?

- ubezpieczyciel, (jeżeli właściciel psa posiada polisę ubezpieczeniową a jej ogólne warunki nie wyłączają przypadków pogryzienia przez psa)

- właściciel psa

W jakiej wysokości mogę otrzymać odszkodowanie?

Na wstępnym etapie sprawy ciężko jest wskazać, w jakiej wysokości świadczenia otrzyma osoba pogryziona od właściciela czworonoga. Każdy przypadek jest zawsze indywidualnie badany przez sąd.

Przykłady z życia

W ostatnich tygodniach sąd rozpatrywał sprawę, w której mężczyzna został pogryziony przez pudla. W pozwie wnosił o zasądzenia odszkodowania w kwocie 2.000 zł. Jednak jego roszczenie nie zostało w sposób właściwy udokumentowany i ostateczna ugoda zakończyła się na kwocie 450 zł.

W innym toczącym się postępowaniu gdzie sam pies był bardziej agresywny a odniesione rany przez poszkodowanego większe. Strony zawarły ugodę na podstawie, której właściciel czworonoga zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości 3.000 zł.

Jeśli nie sprawa w sądzie to, co?

Czasami w przypadkach mniejszej wagi (np. odniesione rany nie są poważne) o wiele lepszym rozwiązaniem niż wnoszenie pozwu o odszkodowanie z pogryzienie przez psa jest polubowne zawarcie ugody. Jest to opłacalne dla każdej ze stron. Nie tracimy czasu na zbędne procedury sądowe, nikt nie musi ponosić kosztów postępowania a naprawienie szkody i sam przelew środków finansowych jest o wiele szybszy.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon