Odszkodowanie za śmierć, kto może się starać?

Do najbardziej przykrych zdarzeń, jakie mogą się wydarzyć w naszym życiu możemy zaliczyć przede wszystkim utratę kogoś bliskiego.

Przesłanką do tego, aby żądać odszkodowania za śmierć bliskiej osoby jest już sama utrata członka rodziny i cierpienie, jakie jest związane z tą szkodą. Dochodzi do tego utrata oparcia i kontaktu. Natomiast sama wielkość zadośćuczynienia jest określana w oparciu o szereg kryteriów.

Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od tego:

• jak długo występuje cierpienie po śmierci poszkodowanego;
• w jakim stopniu krzywda jest spowodowana śmiercią poszkodowanego;
• w jakim wieku znajduje się osoba żądająca zadośćuczynienia;
• jak blisko osoba była spokrewniona z poszkodowanym;
• jak śmierć wpłynęła na funkcjonowanie całej rodziny poszkodowanego;
• jaką funkcję zmarły spełniał w rodzinie;

Powyższe zasady ulegają modyfikacji w sytuacji, gdy osobami dochodzącymi odszkodowania są rodzice zmarłego dziecka. W takich okolicznościach na pierwszy plan
wysuwają się takie czynniki jak:

• gwałtowne zerwanie więzi łączącej dziecko z rodzicami;
• brak możliwości uczestnictwa rodziców w rozwoju dziecka;
• wiek potomka;
• inny rodzaj czynników, które mają istotny wpływ na poczucie doznanej krzywdy

Jeszcze inaczej sytuacja przedstawia się, gdy mamy do czynienia ze śmiercią jednego z małżonków. W takim wypadku sąd orzekający o kwocie zadośćuczynienia bierze pod uwagę takie czynniki jak:

• nieoczekiwany brak wsparcia małżeńskiego;
• brak możliwości zrealizowana planów życiowych;
• brak pomocy w wychowaniu wspólnego dziecka;
• wiek małżonka wnoszącego o zadośćuczynienie.

Wypłata renty alimentacyjnej

Oprócz powyższych żądań polskie przepisy prawne przewidują możliwość uzyskania tzw. renty alimentacyjnej przez bliskich osoby zmarłej. Wypłaca ją ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia na rzecz konkretnych osób powiązanych z osobą poszkodowaną. Mogą to być np. osoby względem, których osoba zmarła posiadała obowiązek alimentacyjny jak również osoby, które otrzymywały środki na życie z jego własnej nieprzymuszonej woli.

Na wysokość renty alimentacyjnej wpływ mają dwa podstawowe czynniki:

• perspektywy zarobkowe zmarłego,
• uwiarygodnione potrzeby osoby starającej się o rentę.

Czas, w jakim wypłacane jest świadczenie alimentacyjne uzależnione jest od specyficznych potrzeb danej osoby i jej wieku np. brana jest tutaj pod uwagę data zakończenia edukacji, okoliczność podjęcia pracy zawodowej etc. Naturalnie w trakcie wypłacania renty jej warunki i wysokość, może ulec zmianie. Jednak dzieje się tak tylko na wyraźny wniosek osoby, która zgłasza roszczenie.

Sam proces ubiegania się o otrzymanie zadośćuczynienia związanego ze śmiercią bliskiej osoby jest procesem żmudnym i długotrwałym. Wiele osób rezygnuje z niego, ponieważ nie chce „na nowo” przeżywać cierpienia i obawia się kosztów związanych z dochodzeniem własnych żądań. Praktyka życiowa wskazuje na to, aby nie rezygnować z uprawnień, które gwarantuje nam polskie prawo.

Uzyskanie zadośćuczynienia nie jest łatwym zadaniem, ale przez swoją walkę możemy poprawić własny byt materialny jak również zapewnić stosowne środki w procesie wychowania dziecka. Jeżeli sami nie mamy sił na prowadzenie walki z ubezpieczycielem to warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

Straciłeś kogoś bliskiego?
Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?
Nie masz siły na sądowe potyczki?

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby jest Twoim prawem.

Skontaktuj się z nami już dziś.
Pomożemy!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon