Odszkodowanie za słupy energetyczne, jak dochodzić swoich praw?

Jeszcze w nie tak odległych czasach w naszym kraju można powiedzieć, że prawo własności obywatela było traktowane w dość osobliwy sposób. Przedsiębiorstwa państwowe stawiały swoje urządzenia na cudzym gruncie a właściciel z tego tytułu nie miał większych korzyści. Raczej było to dla niego utrudnienie i znaczny spadek ceny jego posiadłości.

Jeżeli na naszej działce również został ustawiony słup energetyczne to może starać się o odpowiednią rekompensatę. Ważne jest jednak, aby zorientować się czyją własnością jest linia przesyłowa.

Jak dostać odszkodowanie za słupy energetyczne?

W pierwszej kolejności warto załatwić sprawę w sposób polubowne. Jest to opłacalne dla każdej ze stron gdyż postępowanie sądowe zawsze wiąże się z ponoszeniem nakładów pieniężnych i niepewnością, co do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Sporządzamy pismo- kierujemy je do odpowiedniego przedsiębiorstwa przesyłowego (właściciela linie przesyłowej)

Czego możemy żądać?
- odszkodowania za bezumowne zajęcie i korzystanie z działki (za okres do maksymalnie 10 lat)
- sporządzenia umowy służebności (na jej podstawie firma w dalszym ciągu będzie korzystać z naszego gruntu a my w zamian za to będziemy otrzymać odpowiednie sumy pieniędzy)
- usunięcia urządzeń przesyłowych z działki (w praktyce jest to rzadko stosowane rozwiązanie ze względu na wysokie koszty takiej operacji)
- wykupu fragmentu działki, który ze względu na postawione urządzenia utraciła wartość gospodarczą

Etap sądowy

Niestety w znacznej mierze przypadków firmy przesyłowe stwarzają wszelkiego rodzaju problemy, aby uniknąć swojej odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania za słupy. Prowadzą działania zmierzające do przewlekłości postępowania, proszę o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które tak de facto nie mają większego znaczenia w sprawie, zwlekają z ostatecznym podjęciem decyzji, odmawiają wypłaty odszkodowania lub świadomie zaniżają jego wysokość. W takich okolicznościach pozostaje dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania:
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości
- wypis z ewidencji gruntów
- mapa urzędowa przedstawiająca przebieg urządzeń
- dokumentacja fotograficzna

Na tym etapie pomoc doświadczonego prawnika jest już można powiedzieć koniecznością.

Co wpływa na wysokość odszkodowania i wynagrodzenia?
- rodzaj urządzenia przebiegającego przez działkę i jego długość
- stopień wyłączenia gruntu
- położenie urządzenia
- sposób użytkowania
- znaczenie dla przedsiębiorcy
- wartość rynkowa nieruchomości

Przed wdaniem się w spór sądowy warto jeszcze zainwestować w usługi biegłego rzeczoznawcy, który sporządzi odpowiednią opinię odnośnie naszej działki a tym samym dowiemy się realnie ile będzie wynosiła wartość przedmiotu sporu przed sądem.

Uwaga. Służebność przesyłu jest ustanawiana przez sąd właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Opłata w takim przypadku za złożony wniosek wynosi 200 zł.

Natomiast pozew o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości - wnosimy do sądu właściwego miejscowo dla pozwanego, tj. firmy energetycznej, albo poprzez sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny bądź też oddział.
Z uwagi na wartość przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy albo okręgowy.

Ważne. Od pozwu pobierana jest opłata stosunkowa wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu!

Warto dochodzić swoich praw, zwłaszcza, że większość tego typu spraw kończy się dla wnioskującego pozytywnie. Jednakże należy mieć też na uwadze kilka równoległych kwestii

Jeżeli bowiem firma przesyłowa w sposób świadomy korzystała z cudzych gruntów, umieszczając i korzystając tam z urządzeń przesyłowych przez okres dłużysz niż 30 lat, to w takich okolicznościach mamy do czynienia z zasiedzeniem służebności. Wtedy właściciel gruntu nie może składać żądań o odszkodowanie i ewentualne pieniędzy za dalsze użytkowanie.

Kwestią sporną są sprawy zasiedzeń dotyczące przypadków sprzed 1989r. Linia orzecznicza w tym przypadku nie jest jednolita a w związku z tym trudno wyrokować, co do pomyślności złożonego wniosku.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon