Odszkodowanie za pobyt w szpitalu, kiedy można otrzymać?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu jest dla nas należnym świadczeniem i warto się o nie ubiegać, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. Wątpliwości mogą się jednak pojawiać, w jakich dokładnie przypadkach wypłata tego świadczenia jest możliwa i jakie czynniki mogą spowodować to, że nasz wniosek spotka się z decyzją odmowną.

Zasadniczym elementem, jeśli interesuje nas odszkodowanie za pobyt w szpitalu jest umowa, jaką zawarliśmy z naszą firmą ubezpieczeniową a konkretniej jej treść. Ogólne warunki ubezpieczenia określają przede wszystkim zasady, jakie muszą być spełnione by świadczenie mogło zostać wypłacone. Dodatkowo określają czas naszej hospitalizacji i rodzaj placówek medycznych. Możemy tam znaleźć również wiele wyłączeń określających sytuacje, w których pieniądze się nam nie należą. Warto z nimi zapoznać jeszcze przed popisaniem umowy, aby w momencie wystąpienia zdarzeń nie być niemile zaskoczonym.

Ważne. W języku potocznym mówi się o odszkodowaniu za pobyt w szpitalu. Jednak od strony prawnej nie jest to zbyt precyzyjne sformułowanie gdyż odnosi się do szkód majątkowych. W tym jednak przypadku mówimy raczej o pewnego rodzaju „świadczeniach”.

Podstawowe kryterium, jakie stosują firmy ubezpieczeniowe w tym zakresie to powód, z jakiego znaleźliśmy się w szpitalu. Możemy
wyróżnić dwie podstawowe grupy:

- pobyt w szpitalu po wypadku
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Niekiedy możemy otrzymać należne nam świadczenie tylko, jeśli przyczynę można włączyć do jednej z tych grup. Ubezpieczyciele każdy przypadek dokładnie analizują przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Sprawa dodatkowo komplikuje się w momencie, kiedy wypadek był spowodowany np. naszym zasłabnięciem w wyniku posiadanej choroby cukrzycowej.  Wtedy przyczyną pobytu w szpitalu nie jest wypadek, ale nasza przewlekła choroba. W takich okolicznościach, jeżeli warunki naszego ubezpieczenia nie przewidują odszkodowania za pobyt w szpitalu w wyniku choroby to pieniędzy nie otrzymamy.

Sprawą następną jest to, co towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją pod nazwą szpital. Generalnie istnieje w polskim prawodawstwie definicja tego terminu, ale w warunkach ubezpieczenia może zostać mocno okrojona.

Najczęściej spotykane wyłączenia w tym zakresie to:
• szpitale rehabilitacyjne
• szpitale uzdrowiskowe
• uzdrowiska
• sanatoria.

Z tego też powodu może się okazać, że gdy wrócimy po kilku tygodniach z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym w Ciechocinku to wnioskowanego świadczenia nie otrzymamy.

Dodatkowo pod uwagę brany jest czas naszego leczenia. Kwestia ta przez różnych ubezpieczycieli jest regulowana w sposób odmienny.

Np. Jedna firma ubezpieczeniowa zastrzegła sobie w ogólnych warunkach ubezpieczenia, że wypłaci odszkodowanie za pobyt w szpitalu uwzględniając dopiero czwarty dzień pobytu osoby w placówce zdrowia.

Należy sobie jasno powiedzieć, że treści umów ubezpieczeniowych są konstruowane w ten sposób, aby zminimalizować możliwość wypłaty odpowiednich świadczeń. Cierpi na tym przede wszystkim osoba ubezpieczona, która na skutek skomplikowanych warunków bardzo często nie może otrzymać należnych świadczeń. Niektóre zapisy pozostawiają sporo do życzenia, jeśli chodzi o ich dostosowanie  do warunków życiowych.

Czasem zdarza się tak, że przez lata opłacamy składki ubezpieczeniowe a gdy dochodzi do zdarzenia to nie mamy z tego nic. Dlatego też warto niekiedy zawalczyć o swoje prawa z pomocą doświadczonych profesjonalistów.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon