Odszkodowanie za hałas

Zamieszkiwanie w pobliżu lotniska lub drogi szybkiego ruchu nie należy do rzeczy najprzyjemniejszych. Uporczywy hałas i spalinowe wyziewy negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia i samopoczucie. Dlatego też, jako właściciele nieruchomości posiadamy wszelkie mechanizmy, aby chronić swoje prawa. Jak starać się o odszkodowanie za hałas i do kogo składać wniosek? Dowiesz się z poniższego artykułu.

W pierwsze kolejności musimy dokonać rozróżnienia dwóch kwestii. Odszkodowanie i zadośćuczynienie to instytucje prawne niezwykle do siebie zbliżone, ale w praktyce stosowane są w różnych okolicznościach.

Zadośćuczynienie za hałas

Określenie szkody

W polskim prawie cywilnym szkoda jest rozumiana, jako uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych strony.

Wyróżniamy dodatkowo: szkoda niematerialna określana inaczej, jako krzywda

Mówimy tutaj między innymi o naruszeniu naszych dóbr osobistych.

Art. 23 Kodeksu Cywilnego wymienia, że dobra osobiste człowieka to m.in.:

- zdrowie

- wolność

- cześć

- swoboda sumienia

a oprócz tego:

- prawo do wypoczynku

- możliwość swobodnego korzystania z nieruchomości

Następnie art. 448 Kodeksu Cywilnego wskazuje na to, że „ w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego(…)”

Przykład.

Nasz dom znajduje się nieopodal trasy szybkiego ruchu. Na skutek uporczywego hałasu pogorszyło się nasze zdrowie, nie mamy możliwości do „normalnego” wypoczynku i nie możemy w sposób swobodny korzystać z naszej nieruchomości. W takich okolicznościach możemy złożyć pozew o wypłatę zadośćuczynienia za naruszenie naszych dóbr osobistych.

Dodatkowo w tym samym pozwie możemy żądać przeprowadzenia odpowiednich robót budowalnych i postawienia tzw. ekranów akustycznych (jeśli takich jeszcze nie ma).

Kto jest pozwanym?

Pozwanym w tym momencie jest zarządca drogi, odpowiednio jest nim:

- droga gminna (wójt/burmistrz/prezydent miasta)

- droga powiatowa (zarząd powiatu)

- droga wojewódzka (zarząd województwa)

- droga krajowa (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)

Materiał dowodowy

Fundamentalną kwestią przy zasądzeniu zadośćuczynienia za hałas jest posiadany przez nas materiał dowodowy. Jest zrozumiałym, że wpływ hałasu na zdrowie nie jest tak widoczny jak np. uraz zdrowotny odniesiony w wypadku samochodowym. Na stan naszego zdrowia wpływają, bowiem różnego rodzaju czynniki (np. ktoś może pracować w zakładzie wytwórczym, gdzie musi korzystać ze słuchawek ochronnych).

Dlatego też sąd w swojej ocenie opiera się przede wszystkim na opiniach biegłych. Z jednej strony jest to biegły akustyk, który określa stopień hałasu i jego uciążliwości a z drugiej lekarz, który opisuje stan zdrowia osoby ubiegającej się o zadośćuczynienie (np. lekarz psychiatra).

Dlatego też, jeśli „leczymy się” (nawet w sprawach „błahych”) poprzez zażywanie środków uspokajających warto to podkreślić u uzasadnieniu naszego pozwu.

Ile można otrzymać?

Wyroki sądów w tego typu sprawach różnią się od siebie w sposób znaczący. Każda sytuacja jest, bowiem inna i każda wymaga dogłębnej analizy.

Przykład

Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził na rzecz powódki kwotę 30 tys. zł zadośćuczynienia (wnosiła o 100 tys. zł) za „nieustanny hałas wykluczający normalne funkcjonowanie”. Dom powódki stał w miejscu blisko drogi krajowej i bez zamontowanych ekranów, które chroniłyby ją przed nadmiernym hałasem.

Odszkodowanie za hałas

Dodatkowo hałas może powodować szkodę nie tylko na naszym zdrowiu, ale również na naszym majątku i jest to już szkoda materialna. Dzieje się tak często, gdy w niedalekiej odległości od naszej nieruchomości powstało lotnisko i przez to jej wartość została w sposób obiektywny obniżona.

Podstawą składania naszego roszczenia jest art.129 §1 Prawo Ochrony środowiska, który jasno wskazuje, że „jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części”.

i dalej §2

W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Dodatkową podstawą prawną może być art. 435 §1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że

„Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu (…)”

Wielkość szkody

Kwestią zasadniczą jest tutaj oszacowanie ile nasza nieruchomość straciła na swojej wartości poprzez negatywne wpływy działalności portu lotniczego a w szczególności uciążliwego hałasu.

Wyceny takiego uszczerbku dokonuje biegły i to właśnie w oparciu o jego opinię sąd decyduje o wypłacie odszkodowania.

Pozwany

W tym konkretnym przypadku jest to właściciel portu lotniczego np. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Przedawnienie

Warto zaznaczyć, że w tym przypadku występuje stosunkowo krótki okres na wnoszenie naszego roszczenia. Jest to zaledwie 2 lata od momentu wejścia w życie przepisów tworzących lub zmieniających daną strefę tzw. obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości.

Ile można otrzymać?

Jest to zależne przede wszystkim od tego na ile nasza nieruchomość była wyceniana przed wystąpieniem przedmiotowych uciążliwości i jak w chwili obecnej kształtują się ceny na lokalnym rynku nieruchomości.

Przykład

Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł na rzecz małżeństwa i jej córki odszkodowanie w wysokości 56 tys. zł za utratę wartości ich nieruchomości w związku z działalnością portu lotniczego w Poznaniu. W oparciu o ocenę biegłego stwierdzono, że poziom hałasu zwiększył się do 64 db (powoduje to już niekorzystne zmiany w organizmie).

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon