Odszkodowanie powypadkowe, kiedy można się starać?

Stare przysłowie mówi, że „Nieszczęścia lubią chodzić po ludziach”. Reguła ta niestety bardzo często sprawdza się w naszym życiu. Wie o tym każdy, kto uczestniczył w wypadku samochodowym lub w innym groźnym zdarzeniu. W takich okolicznościach czasu oczywiście nie jesteśmy w stanie cofnąć, ale możemy nieco złagodzić negatywne skutki poprzez uzyskanie stosownego odszkodowania.

Możemy otrzymać odszkodowanie jednorazowe:

Warunki jego uzyskania regulują przepisy kodeksu cywilnego a dokładniej:

Art. 444. [Szkoda na osobie]§ 1

„W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Na podstawie powyższego przepisu żądanie zwrotu kosztów może być związane z:

• naszym pobytem w placówce zdrowotnej
• kupnem przez nas leków i urządzeń rehabilitacyjnych
• kosztami dodatkowej opieki medycznej
• kosztami poniesionymi na przekwalifikowanie
• kosztami ponoszonymi przez osoby bliskie w związku z konsultacjami medycznymi
• kosztami specjalistycznych konsultacji medycznych, jakie były niezbędne w procesie leczenia.

Istotnym jest oczywiście, aby na wszystkie poniesione koszty posiadać stosowne faktury lub rachunki.

Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku

Art.444 § 2.

„Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.”
Osoba, która spowodowała szkodę winna pokryć wszelkie straty będące wynikiem wypadku jak również zrekompensować osobie poszkodowanej utracone korzyści majątkowe."

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przedstawione korzyści winny być w sposób właściwy udokumentowane. Możemy to zrobić, jeżeli w naszym posiadaniu są odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, rozliczenia podatkowe, umowy o pracę i inne kontrakty.

Dodatkowo aby zgłosić roszczenie musimy w sposób adekwatny uwiarygodnić częściową niezdolność do wykonywania pracy i zmniejszone dochody. Musi tutaj istnieć wyraźny związek między tymi faktami a zaistniałym zdarzeniem. Trzeba również podkreślić, że w tym przypadku odszkodowanie powypadkowe posiada w głównej mierze charakter wyrównawczy. W związku z tym nie może być samodzielną podstawą do utrzymania się osoby poszkodowanej.

Firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania?
Nie masz siły sądowe procedury?

Zadzwoń do nas już dziś.
Pomożemy!

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon