Odszkodowanie od dentysty

Pomyłki zdarzają się w każdym fachu i zawodzie. Jednak w niektórych przypadkach ich skutki mogą być dla nas wyjątkowo dotkliwe. Świetnym tego przykładem są usługi stomatologiczne, które podobnie jak inne świadczenia lekarskie są niekiedy związane z błędem ludzkim. Jednak musimy wiedzieć, że jeśli padniemy jego ofiarą to należy nam się stosowne odszkodowanie.

Błąd medyczny

Rzeczą podstawową abyśmy mogli otrzymać odszkodowanie od dentysty jest wykazanie błędu w sztuce medycznej. W polskim ustawodawstwie nie ma jego legalnej definicji jednak w orzecznictwie „błąd medyczny” traktuje się, jako naruszenie opartych na nauce i praktyce obowiązujących reguł postępowania zawodowego.

Podobnie jak prawnicy lekarze dentyści należą do grupy zawodów tzw. zaufania publicznego. Dlatego też wymaga się od nich zachowania „należytej staranności”, która wyjątkowo rygorystycznie traktuje kwestię odpowiedzialności.

Przesłanki zaistnienia odpowiedzialności:

- szkoda

- wina

- związek przyczynowo skutkowy

Szkoda- mówimy tutaj w pierwszej kolejności o nakładach, jakie ponieśliśmy w związku z nieprawidłowym leczeniem tj. wynagrodzenie, jakie otrzymał dentysta za wykonanie określonych czynności/zabiegu.

W dalszej kolejności możemy wziąć pod uwagę koszty, jakie ponieśliśmy na dalsze leczenie naszego uzębienia, ewentualne wydatki związane z rehabilitacją, wydatki na specjalistyczne opinie dentystyczne, utracone wynagrodzenie w pracy, (jeśli na skutek zabiegu nie byliśmy w stanie wykonywać naszej pracy zarobkowej), koszty związane z koniecznością zmiany diety i kupowania droższego jedzenia.

Wszystkie te elementy mogą nam zostać zrekompensowane poprzez stosowne odszkodowanie.

Oprócz tego sąd może również orzec o dodatkowym zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę tj. ból i cierpienie (fizyczne i psychiczne).

Przesłanką do tego może być np.:

- długotrwały ból zęba

- konieczność długiego funkcjonowania bez przednich zębów

- usunięcie zdrowego zęba

- cierpienie związane ze wstawieniem nowych zębów

Wina- na winę dentysty może wpłynąć jego nieprofesjonalne zachowanie, wykonywanie zabiegów w stanie nieadekwatnym (np. czuć od niego alkohol, jest przemęczony ze względu na zbyt dużą ilość pacjentów), ewidentne uchybienia w praktyce lekarskiej np. wyrwanie zdrowego zęba, stosowanie narkozy w stosunku do osób mających problemy z krążeniem, zostawienie w zębie kawałka złamanej igły itd.

Oprócz tego dentysta posiada obowiązek informowania swojego pacjenta o aktualnym przebiegu leczenia. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku jak również ukrywanie własnych błędów wpływa również na poziom zawinienia stomatologa.

Na wszystkie te okoliczności warto mieć stosowny materiał dowodowy: np. zdjęcia zębów, zeznania asystentów dentystycznych, opinie innych lekarzy stomatologów itp.

Związek przyczynowy- pomiędzy naszą szkoda a działaniami dentysty powinien występować jasny związek przyczynowo skutkowy. Musimy wykazać, że w skutek czynności, jakie podjął ponieśliśmy szkodę w określonej wysokości, zarówno materialną (dodatkowe koszty leczenia) jak i niematerialną (ból i cierpienie).

Przykład z życia

Sąd Rejonowy w Zamościu zasądził na rzecz poszkodowanej pacjentki sumę 47.000 zł, jako łącznej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za usunięcie dwóch zębów i uszkodzenie nerwu zębodołowego. Dentysta nie dochował należytej staranności- podczas jednego zabiegu wyrwał dwa zęby. Nie stwierdził ewidentnego złamania kości żuchwy na podstawie wykonanego zdjęcia rtg, a założenie szyny miało miejsce w sposób niewłaściwy. Poprzez jego nieprawidłowe działania pacjentka doznała 10% ‘owego rozstroju zdrowia. Dodatkowo suma zadośćuczynienia została zwiększona na skutek postawy stomatologa, który wiedząc o własnych uchybieniach nie starał się ich naprawiać.

Od pewnego czasu zarówno lekarze jak i stomatolodzy mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że ewentualne odszkodowanie będzie nam wypłacone przez firmę ubezpieczeniową (w innym przypadku dentysta musiałby płacić za swoje błędy z własnej kieszeni).

Oprócz tego, że osoba poszkodowania może się starać o odszkodowanie od swojego dentysty ma możliwość również złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Generalnie nie wpływa to na wysokość naszej rekompensaty, ale w przyszłości może uchronić wiele osób przed niewłaściwymi praktykami danego stomatologa.

Na skutek działań rzecznika Sąd Lekarski może orzec względem lekarza karę: upomnienia, nagany, ograniczenia lub zakazu wykonywania zawodu, o charakterze pieniężnym.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon