Kierowcy bez odszkodowania OC kosztują coraz więcej

W ostatnim roku praktycznie o połowę wzrosła wysokość odszkodowań wypłacanych w związku z nieustalaniem sprawców lub w takich przypadkach, kiedy sprawca nie posiadał wykupionej obowiązkowej polisy OC. Wzrost został spowodowany orzeczeniem Sądu Najwyższego na podstawie, którego możemy dochodzić wypłaty odszkodowania za zdarzenia sprzed lat.

Według statystyk policyjnych w każdym roku odnotowujemy coraz mniejszą liczbę wypadków na polskich drogach. Pomimo tego faktu wartość wypłacanych odszkodowań dla osób poszkodowanych wzrasta. Dlaczego tak się dzieje skoro według logiki wypłat powinno być mniej? Za wszystkim stoi decyzja SN, która otworzyła drogę do starania się o uzyskanie odszkodowania za zdarzenia, jakie miały miejsce przed 2007 r. a w których nie ustalono osoby sprawcy albo winowajca nie posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Tak zaistniałą sytuację tłumaczy rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który w takich okolicznościach wypłaca stosowne odszkodowanie.

W roku 2007 Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, na którego podstawie możemy dochodzić roszczeń za sprawy mające miejsce nawet kilkanaście lat temu. Trzeba wspomnieć, że termin przedawnienia zdarzeń powodujących szkodę i zakwalifikowanych, jako przestępstwa wynosi aż 20 lat. Z możliwości dochodzenia swoich praw skrupulatnie korzystają osoby poszkodowane. Dodatkowo aktualnie polskie sądy przychylniejszym okiem spoglądają na tego typu sprawy i orzekają stosunkowo wyższe świadczenia.

Skutkiem tego w pierwszym półroczu bieżącego roku Fundusz wypłacił odszkodowania na kwotę około 52 mln zł. Wskazuje to wzrost o 55% w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz tego w samym 2015 roku już ponad 2 tysiące osób zgłosiło swoje roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej.
Szykuje nam się podwyższenie składki?

Jeszcze parę lat wstecz średnia suma wypłacana w związku z uszkodzeniem ciała wynosiła około kilkunastu tysięcy złotych. W tym momencie sumy zasądzonych zadośćuczynień w związku z doznaną krzywdą tj. bólem i cierpieniem sięgają często kwot rzędu stu tysięcy złotych.

Eksperci z branży ubezpieczeniowej podkreślają, że jeżeli taki trend będzie się utrzymywał to w niedalekiej przyszłości koniecznością stanie się podwyższenie składki, jaką wpłacają firmy ubezpieczeniowe do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest zrozumiałym, że wydatek wcześniej czy później zostanie przerzucony na klientów. W związku, z czym można się będzie spodziewać podwyższenia składki również dla nich.

Pewne modyfikacje w zakresie wypłacanych sum odszkodowań i zadośćuczynień są konieczne. Podkreślają to wszyscy. Jeżeli do nich nie dojdzie to podwyżka składek na ubezpieczenie OC może wynieść nawet w niektórych przypadkach kilkaset złotych.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon