Kiedy zapłacisz VAT od odszkodowania

Generalna zasada stanowi, że odszkodowanie jest świadczeniem, które otrzymuje osoba poszkodowana. Celem odszkodowania jest naprawienie szkody, jaka powstała dobrach poszkodowanego. Co do zasady odszkodowanie nie podlega podatkowi VAT. Istnieją jednak wyjątki od tej ogólnej reguły.

Przykładem takiego wyjątku jest sytuacja, w której wypłata odszkodowania rodzi po stronie poszkodowanego jakieś obowiązki, z których z kolei druga strona (wypłacający odszkodowanie) otrzymuję korzyść.

Na podstawie przepisów o podatku VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatne wydanie towarów i odpłatne świadczenie usług, jak też zrównane z nimi czynności dokonywane nieodpłatnie.

Wynika z tego, że każde świadczenie (działanie lub zaniechanie), które posiada charakter ekwiwalentny i wzajemny będzie (np. klasyczna umowa kupna/sprzedaży, kupujący otrzymuje towar, który stanowi ekwiwalent w stosunku do otrzymanych przez sprzedającego pieniędzy) obciążone podatkiem. Dlatego też charakter neutralny będzie posiadał jedynie taki przepływ, który nie będzie stanowił zapłaty za dane działanie/zaniechanie. Każda inny transfer (przynajmniej teoretycznie) może zostać obciążony podatkiem VAT. Dlatego też właśnie charakter wzajemności w szczególnych przypadkach może spowodować obowiązek uiszczenia podatku za otrzymane odszkodowanie.

Zgodnie z przepisami „Ustawy o VAT” przez świadczenie usług rozumiane jest: wykonywanie usług, powstrzymywanie się od pewnego rodzaju czynności i znoszenie/tolerowanie czyichś czynności lub sytuacji. Wobec tego zapłata podatku VAT od odszkodowania będzie konieczna, jeśli osoba otrzymująca odszkodowanie zobowiąże się wobec wypłacającego do określonego zachowania, z którego płacący odszkodowanie otrzyma wymierną korzyść.

Sytuację te lepiej zobrazuje przykład:

Właściciel nieruchomości spółka „Amicus” wynajmuje nieruchomość w centrum miasta. W lokalu tym Pani Zofia prowadzi butik odzieżowych. Właściciel postanowił, że lokal wymaga gruntownego remontu i przez ten fakt zostanie on wyłączony z użycia na okres około 3 miesięcy. Pani Zofia godzi się na to, ponieważ lokalizacja jest na tyle dobra, że nie chce jej zmieniać. Szkoda, jaka powstanie przez niemożność używania lokalu (utarg za 3 miesiące) po wspólnych ustaleniach zostanie jej zrekompensowana przez właściciela poprzez wypłatę stosownej rekompensaty- odszkodowania.

Reasumując P. Zofia, jako najemca godzi się na utrudnienia związane remontem (jej zachowanie stanowi świadczenie) i otrzymuje odszkodowanie obciążone VAT’em. Z drugiej strony właściciel lokalu otrzymuje korzyść (możliwość wyremontowania lokalu i brak konieczności szukania innych najemców po zakończeniu czynności remontowych).

Jak zatem widać nie każde odszkodowanie jest zwolnione z podatku VAT. Czasami należy zbadać czy za co konkretnie odszkodowanie jest wypłacane i czy nie stanowi przypadkiem zapłaty za określoną usługę.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon