Jak otrzymać odszkodowanie NNW?

Wypłata odszkodowania z tytułu nieszczęśliwego wypadku nie powinna być problemem, jeśli tylko mamy wykupioną polisę ubezpieczenia NNW i jeśli ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają danej sytuacji od wypłaty kwoty odszkodowania.

Odszkodowanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (popularny skrót NNW) jest wypłacane w sytuacji:

- uszkodzenia ciała

- wystąpienia uszczerbku na zdrowiu

- śmierci ubezpieczonego

Jeżeli powyższe okoliczności zostały spowodowane przyczyną zewnętrzną.

Dlatego też nie otrzymamy odszkodowania NNW, jeżeli były one wynikiem np. powikłań związanych z chorobą cukrzycową, przewlekłych chorób itp.

Z drugiej strony odszkodowanie może pokryć koszty operacji plastycznej o ile ta była konieczna do przywrócenia stanu sprzed wypadku (nie może mieć charakteru „upiększającego”).

Miejsce wystąpienia nieszczęśliwego wypadku nie ma na dobrą sprawę większego znaczenia. Może to być droga do pracy, wyjazd wakacyjny albo hala sportowa gdzie odbywał się trening piłki nożnej.

Bardzo często osoba uprawniona nawet nie jest świadoma tego, że jest ubezpieczona. Niejednokrotnie ubezpieczenie NNW jest dodawane w pakiecie do ubezpieczeń motoryzacyjnych, turystycznych czy mieszkaniowych (z drugiej strony takie „gratisowe” ubezpieczenie umożliwia nam otrzymanie odszkodowania w stosunkowo niskiej wysokości, ok. od 5 do 10 tys. zł).

Kiedy warto zakupić polisę NNW?

Chociaż ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe to niekiedy warto zastanowić się na jego wykupieniem. Dobrym przykładem jest sytuacja, w które wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje. Biura podróży, aby zmniejszyć ceny swoich usług przeważnie zapewniają minimalny pakiet. Oprócz tego, jeśli przykładowo pracujemy, jako przedstawiciele handlowy i odbywamy wiele podróży samochodowych to prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego wypadku wzrasta. Dodatkowo jest to dobre wyjście dla każdej osoby, która wykonuje stosunkowy ryzykowny zawód np. policjant, strażak, kaskader. Musimy mieć jednak świadomość, że w niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić podpisania umowy lub zwiększy naszą składkę w związku z istniejącym ryzykiem.

Jakie odszkodowanie z ubezpieczenia NNW osoba poszkodowana może otrzymać?

Jest to uzależnione od kilku czynników:

- wielkości opłacanej składki

-ogólnej sumy ubezpieczenia

- warunków danego ubezpieczyciela

- stopnia uszczerbku na zdrowiu

Przeważnie firmy ubezpieczeniowe stosują w treści umów ubezpieczeniowych odpowiednie tabele na podstawie, których obliczana jest kwota do wypłaty.

Np. W skutek wypadku złamaliśmy dwa żebra. Według tabelki stanowi to od 1 do 25 % uszczerbku na zdrowiu a ogólna suma ubezpieczenia wynosi 10.000 zł. W takich okolicznościach możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości od 100 zł do 2.500 zł.

Termin zgłoszenia zdarzenia

Ogólna zasada dochodzenia odszkodowania zawarta w kodeksie cywilnym mówi, że takie roszczenie możemy zgłaszać przez okres 3 lat.

Firmy ubezpieczeniowe w swoich umowach stosują jednak termin o wiele krótszy (jest zrozumiałym, że upływ czasu utrudnia w znacznym stopniu stwierdzenie wysokości szkody). Jest to przeważnie 7 dni od daty danego zdarzenia. Generalnie im szybciej ubezpieczyciel otrzyma pełną dokumentację dotyczącą wypadku tym krócej będziemy czekać na przelew środków finansowych (co do zasady na wypłatę odszkodowania ma czas do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody ale często przelew otrzymujemy już w czasie od 2 do 3 dni).

Statystycznie w 90% sprawach szkoda jest likwidowana poprzez rozmowę telefoniczną. Dopiero w sytuacji, gdy osoba poszkodowana nie zgadza się z kwotą wypłaconego odszkodowania NNW, koniecznym staja się dosłanie dodatkowej dokumentacji medycznej.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Dobrym zwyczajem jest czytanie wszystkiego tego, co się podpisuje a ta zasada ma niebywałe znaczenie w przypadku pospisywania umowy polisy ubezpieczeniowej. W ogólnych warunkach ubezpieczenia możemy, bowiem znaleźć wiele wyłączeń, które opisują sytuację, gdy wypłata odszkodowania nie jest możliwa.

Nie dostaniemy odszkodowania, jeśli:

- przyczyną wypadku była nasz dotychczasowa choroba (również psychiczna)

- świadomie doprowadziliśmy do zdarzenia

- wypadek powstał w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przez nas przestępstwa

- kierowaliśmy pojazdem bez właściwych uprawnień

- spożywaliśmy alkohol/narkotyki lub innej środki odurzające

- wypadek był związany z naszym uczestnictwem w protestach/manifestacjach/wiecach itp.

- wypadek jest związany ze skażeniem jądrowym

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon