Dziura na drodze. Jak uzyskać odszkodowanie?

Jeszcze do niedawna polskie drogi były w opłakanym stanie technicznym. Systematycznie sytuacja ulega poprawie, ale do tej pory możemy znaleźć miejsca gdzie dziura w drodze stanowi stały element krajobrazu.

Co zrobić, gdy w czasie swojej podróży po Polsce trafisz na takie miejsce i nieszczęśliwie będzie to przyczyną uszkodzenia Twojego samochodu? Odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

Procedura postępowania przy uszkodzeniu samochodu przez dziurę w drodze:

– w pierwszej kolejności musimy zlokalizować miejsce zdarzenia (miejscowość, rodzaj drogi, na jakim kilometrze się znajdujemy, względnie jakieś charakterystyczne punkty orientacyjne)

– wykonajmy dokładną dokumentację fotograficzną (fotografia dziury lub dziur na drodze, ogólny plan miejsca zdarzenia i widoczne uszkodzenia naszego pojazdu)

– na miejsce zdarzenia możemy wezwać funkcjonariuszy Policji lub Straży miejskiej bądź taki fakt zgłosić na posterunku i poinformować o złym stanie nawierzchni drogi

– jeżeli mieliśmy świadków zdarzenia to zbierzmy dane do kontaktu

– jeżeli jesteśmy w posiadaniu informacji o zarządcy drogi to przekażmy mu informacje o naszym wypadku i podajmy wiadomość o jego przyczynach.

Przyjazd funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej na miejsce zdarzenia nie jest obligatoryjny. Jednak wzywając te służby możemy uzyskać pisemne potwierdzenie, że do takiego wypadku faktycznie doszło w tym właśnie miejscu i w określonych okolicznościach. Dzieje się to poprzez sporządzenie notatki służbowej. W praktyce jednak okazuje się, że do tego typu zdarzeń rzadko przyjeżdżają stróże porządku. Przeważnie odmawiają takiej aktywności. Jeżeli tak będzie również w naszym przypadku to poprośmy o dane personalne i stopień funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie. Bez wątpienia wzbogaci to naszą dokumentację dowodową, gdy będziemy się starać o odszkodowanie a przyczyną uszkodzenia była dziura na drodze.

Sfotografujmy dokładnie miejsce zdarzenia i ogólny plan sytuacyjny. Zadbajmy o to, aby zdjęcia wyszły nieporuszone (sprawdzajmy w zbliżeniu czy wyszło ostre). Dodatkowo każda napotkana osoba może być naszym potencjalnym świadkiem i wobec tego poprośmy ją o dane kontaktowe do siebie.

Zróbmy rozpytanie wśród policjantów i świadków czy wcześniej miały miejsce podobne do naszego wypadki i uszkodzenia pojazdów spowodowane dziurą w drodze. Jeżeli tak to będzie to czytelny sygnał, że zarządca rogi zaniedbał swój obowiązek w zakresie naprawy nawierzchni a dla nas okaże się to kolejnym argument na drodze do dochodzenia odszkodowania.

Od kogo możemy żądać naprawienia szkody?

Według przepisów polskiego prawa nasze roszczenia kierujemy do podmiotu, który jest zarządcą konkretnej drogi (podstawa prawna- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 19 ust. 2, tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zmianami)

Zarządcą drogi jest odpowiednio:

1) Krajowej– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) Wojewódzkiej– zarząd województwa;
3) Powiatowej– zarząd powiatu;
4) Gminnej – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Jeżeli zdarzenie miało miejsce na płatnej autostradzie to podmiotem właściwym jest spółka, która zajmuje się eksploatacją autostrady. W przypadku dróg publicznych znajdujących się granicach miasta na prawach powiatu swoje roszczenia kierujemy do prezydenta miasta.

Jeśli posiadamy wątpliwości, co do tożsamości zarządcy drogi potrzebne informacje możemy uzyskać poprzez najbliższy posterunek policji lub urząd gminy.

Zarządca drogi i ubezpieczenie

Generalnie zarządca drogi nie ma prawnego obowiązku wykupienia dla siebie ubezpieczenia. W praktyce jednak do marginalnych wyjątków należą takie przypadki, aby ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie posiadał. Jest to zrozumiałe przy tego typu działalności gdzie występuje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeń odszkodowawczych.

Szkodę zgłaszamy do samego zarządcy lub wprost do jego ubezpieczyciela. Zalecamy drugie rozwiązanie, ponieważ w znacznym stopniu przyśpieszy to całą procedurę, gdy interesuje nas odszkodowanie a przyczyną naszego wniosku stała się dziura w drodze.

Co do zasady nie powinniśmy dokonywać naprawy przed przeprowadzeniem oględzin przez rzeczoznawcę z firmy ubezpieczeniowej.

Po dokonaniu naprawy nie zapomnijmy poprosić naszego mechanika o pisemne oświadczenie, co do zaistniałych uszkodzeń i poczynionych napraw.

Ubezpieczenie AC

Posiadanie polisy Auto Casco to niewątpliwie znaczne ułatwienie, gdy szybko potrzebujemy naprawić nasz pojazd i odzyskać koszty z tym związane. Co więcej zgłoszenie uszkodzenia naszego samochodu w tej opcji nie musi wcale oznaczać dla nas utraty zniżek. W tym momencie znaczna ilość polis posiada tzw. tryb regresu.

Oznacza to, że zgłaszamy do naszego ubezpieczyciela zaistniałą szkodę wraz z okolicznościami zdarzenia i przyczyną uszkodzenia. Koszty naprawy pokrywa ubezpieczyciel a następnie składa wniosek do zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela o „wyrównanie poniesionych kosztów”.

Trzeba jednak przypomnieć, że ubezpieczenie AC obejmuje tylko i wyłącznie naprawienie szkody powstałej na naszym samochodzie. Dlatego też, jeśli w wyniku zdarzenia szkody doznały osoby fizyczne np. poprzez wjechanie w dziurę na drodze został nadwyrężony nasz kręgosłup to właściwą drogą dochodzenia roszczeń będzie odpowiedzialność cywilna, czyli polisa OC zarządcy drogi.

Dziura w drodze a wyższe odszkodowanie

Przeważnie zły stan nawierzchni nie powoduje większych uszkodzeń np. awaria zawieszenia, usterki opony i felgi. Problem może zacząć się dopiero w momencie, gdy w zdarzeniu uczestniczyła większa ilość pojazdów.

W takich okolicznościach przyjazd policji jest praktycznie nieodzowny. Ustalenie wszystkich okoliczności decyduje ostatecznie czy otrzymamy ubezpieczenie i w jakiej będzie ono wysokości. Bardzo często zdarza się tak, że poprzez szok spowodowany całym zdarzeniem przyjmujemy mandat karny za przysłowiowe „niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze”. Jeżeli to zrobimy to bierzemy na siebie winę. Z pewnością nie ułatwi nam to otrzymania odszkodowania albo nawet przekreśli wszelkie szanse.

Dodatkowo pojawia się kwestia szkód, jakie mogły powstać na uczestnikach zdarzenia. Niektóre urazy i objawy są widoczne dopiero po kilku dniach a nawet w odstępie kilku tygodni od zdarzenia. Dlatego też informujemy o tym ubezpieczyciela i żądajmy stosownego podwyższenia odszkodowania. Jeżeli nasze leczenie wymagało specjalistycznej konsultacji medycznej i zabiegów o charakterze rehabilitacyjnym to zbierajmy wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione przez nas wydatki. Podobnie, gdy konieczny był zakup lekarstw- prośmy o wystawienie faktury VAT na nasze dane osobowe.

Szkody, jakie są związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia to szerokie zagadnienie. Uzyskanie właściwego odszkodowania jest o wiele trudniejsze niż w przypadku samych uszkodzeń samochodu. Dlatego też niekiedy warto powierzyć swoje sprawy profesjonalistom i skorzystać z ich pomocy.

Nie wiesz jak się do tego zabrać?
Formalności przyprawiają Cię o ból głowy?
Podejmij decyzję!

Zadzwoń i porozmawiaj z naszym specjalistą.

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon