Czym jest odszkodowanie retorsyjne?

Pojęcie wywodzące się z języka prawniczego i występujące w systemie prawa common law (porządek prawnych charakterystyczny dla krajów anglosaskich np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania). Jest to kara nakładana w procesach cywilnych z zamiarem odstraszenia skazanego jak również jego ewentualnych naśladowców od postępowania w podobny sposób w przyszłości.

Odszkodowanie retorsyjne wymierzane jest niezależnie od „normalnego” odszkodowania, które ma charakter kompensacyjny (wyrównuje uszczerbek w szkodzie osoby poszkodowanej) czy też zadośćuczynienia. Przy ustalaniu jego wysokości niebrana jest pod uwagę szkoda powoda, ale szkoda, którą doznało lub mogłoby doznać całe społeczeństwo. Kwota tego odszkodowania przekazywana jest na rzecz państwa.

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania retorsyjnego Sąd bierze pod uwagę zamożność pozwanego. Dlatego też, co jakiś czas możemy usłyszeć o sprawach wielomilionowych odszkodowań, które zasądzane są w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego w bardzo wielu przypadkach kwota odszkodowania retorsyjnego jest znacznie wyższa niż odszkodowanie zasądzane na rzecz powoda.

Przykład z życia:

Pani Mayola Williams pozwała koncern tytoniowy Philip Morris za śmierć swojego męża. Pracował on na stanowisku dozorcy w szkole i przez okres 40 lat wypalał 3 paczki papierosów dziennie marki Marlboro. Ufał on obietnicom przemysłu tytoniowego, iż palenie nie jest groźne  dla zdrowia. W roku 1997 zmarł na raka płuc.

W wyniku złożonego pozwu sąd stanu Oregon przyznał pani Williams odszkodowanie kompensacyjne w wysokości 821 tysięcy dolarów (ostatecznie zostało zmniejszone do 521 tysięcy dolarów). Oprócz tego na skutek starań prawnika sąd zdecydował o wypłacie odszkodowania retorsyjnego, które miało na celu ukarać koncern za szkody wyrządzone całej społeczności stanu. Opiewało ono na wysokość 79,5 miliona dolarów i stanowiło 99-krotność odszkodowania kompensacyjnego.

Ostatecznie wyrok ten został uchylony przez Sąd Najwyższy, który jasno stwierdził, że „Philip Morris nie może być ukarany za krzywdę wyrządzoną osobom, które nie są stronami pozwu".

Potrzebujesz pomocy? Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!

Imię
Miasto
Telefon